Thursday, December 01, 2016

Interested in becoming a PA @ MCG?

The Music Cognition Group (MCG) searches for an enthusiastic and well-organized personal assistant (PA) for the Academic Year 2017/18. For more information and detailed instructions on how to apply see here. N.B. You have to be a student at UvA. 

Deadline for applications is 15 January 2017.

Saturday, November 19, 2016

What makes us musical animals?

A pair of gibbons sing together (credit: Andrew Walmsley / NPL)
Exploring the biological and social processes that underly our musical abilities, Nancy Ferranti talks to music researcher Henkjan Honing about the origins of music and musical behaviours. The podcast was broadcasted this morning at CKUT, a campus-community radio station based at McGill University.Saturday, November 12, 2016

The Next Big Thing? [Dutch]

In het afgelopen decennium zijn er ongelooflijke sprongen voorwaarts gemaakt in de wetenschap. Beeld je maar eens een leven zonder Wi-Fi in en het is moeilijk te geloven hoeveel we te weten zijn gekomen over Mars. We kunnen nu stamcellen programmeren, maar moeten we dit ethisch wel willen? En wat is de volgende stap? Hoeveel meer verbazingwekkende wetenschappelijke ontdekkingen zullen we zien aan het einde van het dit decennium? En hoe zullen die ons leven veranderen? In deze cursus komen vooraanstaande onderzoekers uit de menswetenschappen, levenswetenschappen en natuurwetenschappen aan het woord, en zij bespreken hoe de toekomst van de wetenschap eruitziet. Over The Next Big Thing in o.a. de natuurkunde, psychiatrie, klimaatwetenschap, media studies, nanotechnologie, muziekwetenschap, kunstmatige intelligentie, historische wetenschappen en psychologie. Naast interviews en lezingen van gastdocenten is er veel ruimte voor discussie.

Zie www.uva.nl/iis-colleges voor meer informatie.
Zie NRC Academie om te registreren.

Thursday, November 10, 2016

Interested in a PhD in the Humanities at ILLC?


The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) at the University of Amsterdam (UvA) can nominate two candidates for a pre-selection procedure for the 2017 edition of NWO's PhDs in the Humanities programme. These could be internal UvA candidates from the MA Musicology, MSc Brain and Cognitive Science or any other relevant Master Programme, but excellent outside candidates will be considered as well.

For the internal ILLC selection, candidates should submit the following documents:
  1. a brief (max 1 page A4) description of the proposed research, including the name of the proposed supervisor and promotor;
  2. a CV of the candidate. These documents should be submitted by e-mail to the ILLC office: illc@uva.nl. 
The deadline for submitting these documents is January 2, 2017.

Friday, November 04, 2016

Is music a supernormal stimulus?

Fragment of an interview of Richard Dawkins with Steven Pinker for the documentary series The Genius of Charles Darwin (UK Channel 4 Television, 2008). Pinker explains again why music is not an adaptation, but should be seen as a kind of 'supernormal stimulus' - adding the phrase people in music hate this theory....For a full one hour of uncut footage see here.

ResearchBlogging.orgHoning, H. (2011). Muziek is geen luxe... maar wat dan wel? Academische Boekengids, 88, 2-4.

ResearchBlogging.orgHoning, H. (2012). If music isn’t a luxury, what is it? Journal of Music, Technology and Education, 5 (1), 114-117 DOI: 10.1386/jmte.5.1.109_5

Friday, October 28, 2016

Interested in an Assistent Professorship in the Cognitive Sciences?


The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) is a research institute at the University of Amsterdam in which researchers from the Faculty of Science and the Faculty of Humanities collaborate. Its central research area is the study of fundamental principles of encoding, transmission and comprehension of information. Research at ILLC is interdisciplinary, and aims at bringing together insights from various disciplines concerned with information and information processing, such as logic, mathematics, computer science, philosophy, linguistics, cognitive science, artificial intelligence, music cognition and musicology.

Deadline: 4 November 2016.

See for more information here.

Friday, October 14, 2016

Join the 2017 real-time beat tracking competition?

Foot-tapping shoe competition at the 1994 ICMC in Aarhus, Denmark.
In 1994 we organized at the International Computer Music Conference (ICMC) a foot-tapping competition on the computational modeling of beat perception.  Several researchers had their latest models control a mechanical shoe, while listening to a variety of national anthems. (See the Dutch Clog in action in the picture above, and below the original prototype.)

At an upcoming IEEE conference a similar challenge will be held. I'm quite exited about that. It is intriguing to see that a skill that is apparently so trivial for humans continues to be a challenge for machines (cf. Honing, 2013).

A prototype tapping in the P.C.Hoofthuis at the
University of Amsterdam in 1993.
The goal of the IEEE challenge is to implement a real-time beat tracker on an embedded platform and to demonstrate the performance with a creative output such as, but not limited to, drumming, dancing, or flickering lights. It is challenging to perform beat tracking in real time because the complete signal is not available. It is also challenging because there can be a wide variety of musical input and the system needs to perform well on all of them. For more information on why beat perception / beat tracking is interesting, see Dan Levitin's This is your brain on music, cited in the IEEE Cup Challenge document.

Important Dates: November 7, 2016 - Registration Deadline
March 5-9, 2017 - Final Competition at ICASSP 2017

Detailed information can be found here.

ResearchBlogging.orgHoning, H. (2013) Musical Cognition. A Science of Listening. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers. ISBN 978-1-4128-4228-0.

Thursday, September 29, 2016

Degelijk stemadvies? [Dutch]


In het partijprogramma van de Vrijzinnige Partij staat de volgende curieuze zin:  "Een vrijzinnig geluid is een zuiver geluid. [..] Muziek is goed voor de gezondheid van de mens, maar dan wel met de goede natuurlijke grondtoon van 432 Hz."

Wat klopt daar van? Kan een stemtoon natuurlijk zijn? Wanneer is muziek  vals? En waarom vinden mensen dat zo belangrijk? Waar de één het verschil tussen 10 trillingen per seconden weet te relativeren, heeft het voor een ander een genadeloze impact. (For a discussion in English, see here).

De kostgangers maakte een mooie podcast over dit onderwerp. De uitzending kwam tot stand in samenwerking met studenten Sonologie van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En met steun van het Mediafonds.

Zie website Kostgangers en iTunes.

Thursday, September 08, 2016

Wat is het nut van een afgekeurd onderzoeksvoorstel? [Dutch]

Illustratie: Marc Kolle

"Schrijven van onderzoeksvoorstellen kost te veel tijd” kopte het NRC Handelsblad afgelopen week naar aanleiding van het verschijnen van de resultaten van een enquête van het wetenschappelijk bureau van de SP. Een meerderheid van de bevraagde wetenschappers blijkt zo’n twintig procent van de werktijd aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen te besteden, met, zo wordt gemeld, weinig kans van slagen. Zonde van de tijd, lieten veel respondenten weten.

Onzin natuurlijk. Volgende week in Folia Magazine een reactie...

Tuesday, September 06, 2016

Want to join MCG in Amsterdam with a research fellowship?


The European Commission and the Dutch Science Foundation (NWO) offers several fellowship opportunities for young researchers. See website for more information.